Spoločné stanoviská a vyhlásenia SLK a SLS k návrhu legislatívnych opatrení o povinnom protikorupčnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, 25.08.2015

List SLS riaditeľovi IFP MF SR Mgr Ing M Filkovi MSc z 13.08.2015

List SLS a SLK ministrovi zdravotníctva z 19.08.2015

Spoločné vyhlásenie SLS+SLK k návrhu legislatívnych opatrení o povinnom protikorupčnom vzdelávaní ZP, 25.08.2015

List prezidentov SLK

a SLS

ministrovi zdravotníctva SR, 27.08.2015

OZNAMY

MIRCIM 2020 250x250