Akcie

DOMÁCE PODUJATIA:

ZAHRANIČNÉ PODUJATIA:

17th European Congress of Internal Medicine 30.08.-01.09.2018, Wiesbaden, Germany https://ecim2018.eu/

XXV. Kongres České Internistické Společnosti ČLS J. E. Purkyně, 19-22.09.2018, Brno, Česká republika http://www.meritiskonference.cz/akce/kongrescis2018/

34th World Congress of Internal Medicine, 18-21.10.2018, Cape Town, South Africa www.wcim2018.com/

European Advanced School of Internal Medicine, 24-26.11.2018, Riga, Latvia http://www.efim.org/events/schools/european-advanced-school-internal-medicine

European School of Internal Medicine Winter 2019, 21-15.01.2019, Levi, Lapland, Finland http://www.efim.org/events/schools/esim-winter-2019-levi-finland

18th European Congress of Internal Medicine 2019, 29-31.01.2019, Lisbon, Portugal, http://www.efim.org/ecim2019/

DOMÁCE ČASOPISY:

Interná medicína (A-medi management) - obsah posledného čísla

ZAHRANICNÉ ČASOPISY:

Vnitřní lékařství: www.vnitrnilekarstvi.eu

European Journal of Internal Medicine: www.ejinme.com/

European Journal of Case Reports in Internal Medicine www.ejcrim.com

The American Journal of Medicine www.amjmed.com/

Journal of Internal Medicine http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2796

ZAHRANIČNÉ GRANTY:

EFIM Exchange Programme 2018: www.efim.org/efim-exchange-program-application-form

OZNAMY

banner 17 0343 cis 2018 1200x413