Členstvo

 Prihlásenie do SIS/SLS:

Do Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) ako dcérskej odbornej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) je možné sa prihlásiť vyplnením formuára: 

ClenskaPrihlaskaSLS

kde okrem osobných údajov je potrebné uviesť názov odbornej spoločnosti a jej číslený kód: "Internistická (SIS) - 23".

V rámci SIS je možné prihlásiť sa aj do sekcie "Ambulantných internistov - 2301".

 Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

mircim 2023 1920x1080 1

OZNAMY