Kontakty

VÝBOR SLOVENSKEJ INTERNISTICKEJ SPOLOČNOSTI NA ROKY 2015-2019

 

PREZIDENT:

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

I. interná klinika LF UPJŠ a UN LP v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 055/640 3594

VICEPREZIDENT:

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 26, 826 06 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/48 234 108

VEDECKÝ SEKRETÁR:

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

I. interná klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/57 290 249

 

ČLENOVIA:

Doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.

I. interná klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/57 290 800

Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

I. Interná klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/57 290 329

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 26, 826 06 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/48 234 108

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

V. interná klinika LF UK a UNB, nemocnica Ružinov, Ružinovská 26, 826 06 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/48 234 774

Prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH 

Kardiocentrum, FNsP J.A.Reimana Prešov, Jána Hollého 090 01 Prešov

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 051/7011706

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC

I. interná klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/57 290 359 

Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.

IV. interná klinika LFUK a UNB, nem. Sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/68 672 033

Prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

I.IK LF SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/59 542 255

OZNAMY