Kontakty

VÝBOR SLOVENSKEJ INTERNISTICKEJ SPOLOČNOSTI NA ROKY 2019-2023

 

PREDSEDA:

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

I. interná klinika LF UPJŠ a UN LP v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 055/640 3954

1. PODPREDSEDA:

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 26, 826 06 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/48 234 108

2. PODPREDSEDA: 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP

I. interná klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 043/42 03 485

VEDECKÝ SEKRETÁR:

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

I. interná klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/57 290 249

POKLADNÍK:  

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

V. interná klinika LF UK a UNB, nemocnica Ružinov, Ružinovská 26, 826 06 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/48 234 774

 

OSTATNÍ ČLENOVIA VÝBORU:

Doc. MUDr. Marián Babčák, PhD.

Interná klinika, FNsP J.A.Reimana, Jána Hollého 5898/14, 081 81 Prešov

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 051/7011443

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

I. interná klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 043/42 03 485

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

E-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 043/4237 573 

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 26 , 826 06 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/48 234 108

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC

I. interná klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/57 290 359 

Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.

IV. interná klinika LFUK a UNB, nem. Sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 02/68 672 033

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

II. interná klinika SZU a NsP F.D.Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 048/441 21 35

 

mircim 2023 1920x1080 1

OZNAMY