Odborné spoločnosti

MATERSKÁ ODBORNÁ SPOLOČNOSŤ:

Slovenská lekárska spoločnosť: www.sls.sk

SESTERSKÉ / DCÉRSKE ODBORNÉ SPOLOČNOSTI SIS / SLS:

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie www.ssaki.eu/

Slovenská angiologická spoločnosť: www.angiology.sk

Slovenská asociácia aterosklerózy: www.saa.sk

Slovenská diabetologická spoločnosť: www.diaslovakia.sk

Slovenská endokrinologická spoločnosť: www.endo.sk

Slovenská gastroenterologická spoločnosť: www.sgssls.sk

Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť: SGGS

Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť: www.hematology.sk

Slovenská hepatologická spoločnosť: www.slovhep.sk

Slovenská hypertenziologická spoločnosť: www.hypertenzia.org

Slovenská kardiologická spoločnosť: www.cardiology.sk

Slovenská nefrologická spoločnosť: www.nefro.sk

Slovenská obezitologická spoločnosť: SOS

Slovenská spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí: www.osteoporoza.sk

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť: www.spfs.sk

Slovenská reumatologická spoločnosť: www.srs-sls.sk

INÉ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: www.health-gov.sk

Slovenská lekárska komora: www.lekom.sk

ZAHRANIČNÉ INTERNISTICKÉ SPOLOČNOSTI:

Česká internistická spoločnosť: www.interna-cz.eu

Francúzska internistická spoločnosť: www.snfmi.org

Nemecká internistická spoločnosť: www.dgim.de

Španielska internistická spoločnosť: www.fesemi.org

Talianska internistická spoločnosť: www.simi.it

European Federation of Internal Medicine: www.efim.org

Foundation for the Development of Internal Medicine in Europe www.fdime.org/

International Society of Internal Medicine: www.isim-online.org.

mircim 2023 1920x1080 1

OZNAMY