Úvod

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

na splnenie vytýčených úloh bude výbor SIS potrebovať spoluprácu s Vami – internistami, ale aj všetkými, ktorým leží na srdci rozvoj, kvalita a integrita internej medicíny, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na kvalite starostlivosti o našich pacientov.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami,

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
Prezidentka SIS

mircim 2023 1920x1080 1

OZNAMY